You become responsible, forever, for what you have tamed. Antoine de Saint-Exupéry

Papoušci Kakaduové

Jsou ve skupině nejvíce problematičtí, vzhledem ke své agresivitě. Samci jsou většinou mimo dozor odděleni v jednotlivých boxech umístěných ve velké skupinové voliéře, aby se vzájemně nenapadali. Dominují nad ostatními papoušky (někdy i nad svými majiteli). Na druhé straně se s nimi nejlépe pracuje, protože jsou rádi středem pozornosti, nechají se strhnout k aktivitám, hrám a tudíž se dobře adaptují na nové prostředí.


 


Papoučci Arové 

Jsou velmi citliví, konzervativní, navazují silné citové vazby, při porušení nejvíce strádají. Své psychické stresy neventilují, uzavírají se do sebe, tiše trpí a ztrácí svou sebejistotu. Do skupiny papoušků vnáší klid, nebojí se ani akčních kakaduů, nemají rádi šarvátky, při větších roztržkách dokážou zjednat pořádek.

 


Papoušci Žakové

Jsou psychicky nestabilní, špatně si zvykají na změny, vytváří závislé vazby na majitele. Může je psychicky rozhodit i zdánlivá maličkost. Ve větší skupině získávají sebedůvěru a dokážou vyhnat z krmného pultu i velké ary. Mezi chovateli jsou velmi oblíbení pro svoji schopnost věrně napodobovat lidskou řeč i jiné zvuky a popěvky.

 


Papoušci Amazoňané

Jsou z uvedených druhů nejodolnější. Ač velmi konzervativní, umí se s nepřízní osudu nejlépe vyrovnat. Odkládáni jsou nejčastěji pro svou hlučnost. Zde však tvoří jádro kmenové socializační skupiny v Botanické zahradě a jsou schopni přijmout do své party i papoušky jiných druhů.

 

 


Nelze však generalizovat papoušky podle druhu, každý má svoji vlastní osobnost a povahu a je třeba ji pochopit a nastavit komunikaci na vzájemné spolupráci a důvěře.